En el Liber dotaliorum ecclesiae urgellensis, de l’any 1106, segle XII, està escrit que la parròquia de Sant Julià de Cerdanyola pagava els seus tributs al bisbat d’Urgell amb vi.

La vinya era un cultiu important als Pirineus durant l’Edat Mitjana i, des que tenim constància de l’existència de la parròquia de Sant Julià, sabem que al poble se’n cultivava.
No sabem quan es va deixar de cultivar però segurament fins entrat el segle XVIII. Els ceps antics que hi ha en tota la zona ens ho confirmen.