Plantes aromàtiques i medicinals

 

Si la vinya la vàrem plantar en antics horts abandonats de secà, les plantes aromàtiques creixen ara  en horts que hem recuperat però que tenen opció de rec. El sistema d’horts i de rec del poble són en si mateixos una lliçó de col·laboracionisme i d’enginyeria rural i hi hem plantat més de 40 espècies de plantes amb virtuts gastronòmiques i medicinals.

L’espectacle dels horts florits i plens d’insectes pol·linitzadors ofereixen un espectacle pels sentits!